Tentang RISE

Researcher-Industry Scientific Exchange (RISE) ialah platform yang menghubungkan penyedia khidmat kepakaran dengan pihak yang memerlukan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Perkongsian kepakaran ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan produktiviti serta pembangunan kapasiti bagi kedua-dua pihak melalui penyelidikan, konsultasi, pemindahan teknologi atau latihan. Peranan program ini adalah untuk membantu organisasi/industri mengguna pakai teknologi terkini, bertujuan untuk meningkatkan keupayaan inovasi dan produktiviti melalui penambahbaikan sistem dan proses.

KAMI TAWARKAN

PENYELESAIAN

SECARA

TANPA KOS

NOTIS PENYELENGGARAAN SISTEM RISE
TARIKH : 30 OKTOBER 2023 – 13 NOVEMBER 2023

BAGAIMANA MEMOHON (RISE)

Researcher – Industry Scientific Exchange

1. Daftar Akaun

2. Lengkapkan Maklumat Organisasi

3. Lengkapkan Maklumat Permohonan

4. Menunggu keputusan permohonan

Video

Video Success Story RISE

Video RISE di Selamat Pagi Malaysia (SPM) RTM 1 pada 2019

Video RISE

Montaj RISE

R&D for Business RD4B - Morning Session

Video RISE