Kajian Kepuasan Pengguna Sistem Dana Bersepadu MOSTI
Please help us improve our products/services by completing this questionnaire.
Kajian Kepuasan Pengguna Sistem Dana Bersepadu MOSTI
There are 14 questions in this survey.

Group 1

Group 1 Description

 
1. Paparan sistem menggunakan warna yang menarik*
 
2. Paparan sistem seimbang di antara grafik dan teks*
 
3. Keseluruhan antara muka sistem menarik minat pengguna untuk mengetahui lebih kandungan di dalamnya*
 
4. Sistem boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja*
 
5. Proses pendaftaran akaun (sign-up) Sistem Dana Bersepadu (SDB) mudah dilaksanakan*
 
6. Proses pengisian permohonan sesuatu projek sangat mudah dijalankan*
 
7. Masa menunggu sesuatu proses paparan sistem tidak mengambil masa lama*
 
8. Pautan menu maklumat mudah diakses*
 
9. Maklumat yang dipaparkan mudah difahami*
 
10. Banyak perkara yang perlu dipelajari sebelum boleh menggunakan sistem ini*
 
11. Pentadbir sistem mengambil masa yang pantas untuk respon kepada aduan*
 
12. Saya berpuas hati dengan kualiti Sistem Dana Bersepadu (SDB)*
 
13. Saya berpuas hati dengan kualiti sokongan & perkhidmatan pentadbir sistem*
 
14. Pandangan/Cadangan bagi menambah baik sistem ini