Alamat

Bahagian Dana,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI),
Aras 4, Blok C4, Komplek C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya.

Waktu Operasi

Isnin-Khamis: 8.30 am – 5.30 pm
Jumaat: 8.30 am – 12.15 pm / 2.45 pm – 5.30 pm
03 – 8885 8325 / 8302 (General)
helpdesk-sdb@mosti.gov.my

Alamat

Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI,
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI),
Aras 5, Blok C5, Komplek C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62662 Putrajaya.

Waktu Operasi

Isnin-Khamis: 8.30 am – 5.30 pm
Jumaat: 8.30 am – 12.15 pm / 2.45 pm – 5.30 pm
03-8885 8189 / 03-8885 8024
helpdesk-rise@mosti.gov.my