SISTEM DANA BERSEPADU (SDB)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

DaftarLog Masuk

Proses bagi permohonan, pemeriksaan dan penilaian

(overview)

1. Daftar akaun

2. Lengkapkan profil

3. Lengkapkan borang permohonan

4. Tunggu proses pemeriksaan dilaksanakan

5. Tunggu proses penilaian dilaksanakan

6. Tunggu keputusan permohonan

Pemantauan, Pembayaran dan Laporan Akhir Projek

(jika projek diluluskan)

1. Hantar milestone achievement report

2. Sahkan laporan pemantauan projek

3. Proses pembayaran

4. Hantar End-of-Project Report