SISTEM DANA BERSEPADU (SDB)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

DaftarLog Masuk
MGC

MGC

Malaysia Grand Challenge

RISE

RISE

Researcher - Industry Scientific Exchange

E-DD

E-DD

Due Diligence

Pengenalan SDB

Sistem Dana Bersepadu (SDB) merupakan gabungan proses permohonan dana MOSTI yang sebelum ini diselaraskan secara berasingan seperti Sistem eDana, eMySi dan eKWA manakala gabungan bersama RISE adalah sebagai sumber data bagi perkongsian maklumat kepakaran (SME) agensi yang boleh dirujuk ketika proses permohonan dana oleh permohon manakala gabungan bersama Due Diligence adalah untuk mengurus produk – produk R&D yang menggunakan dana Kerajaan untuk dikomersialkan.

Objektif gabungan dalam satu pelantar (platform) adalah bagi memudahkan pengurusan dan pemantauan dana yang holistic serta memudahkan kitaran proses daripada permohonan dana, pelaksanaan projek, pemantauan projek dan pengkomersialan projek yang terhasil daripada dana-dana yang disediakan oleh MOSTI kepada pihak yang memohon.

14588

Pengunjung sehingga hari ini

Proses bagi permohonan, pemeriksaan dan penilaian

(overview)

1. Daftar akaun

2. Lengkapkan profil

3. Lengkapkan borang permohonan

4. Tunggu proses pemeriksaan dilaksanakan

5. Tunggu proses penilaian dilaksanakan

6. Tunggu keputusan permohonan

Pemantauan, Pembayaran dan Laporan Akhir Projek

(jika projek diluluskan)

1. Hantar milestone achievement report

2. Sahkan laporan pemantauan projek

3. Proses pembayaran

4. Hantar End-of-Project Report