No. IC tanpa (-)
(No. IC/No.passport/emel/no.telefon bimbit/nama singkatan)
Sekurang-kurangnya 12 abjad dengan [sekurang-kurangnya satu huruf besar, satu huruf kecil, satu watak khas dan satu digit]